Má tá táille le híoc agat, ní féidir linn glacadh le d’iarratas ná é a phróiseáil go dtí go mbeidh an táille sin íoctha agat.

Ní hionann an dáta a fuaireamar do ríomhphost nó do litir agus an dáta iarratais. Is é an dáta iarratais an dáta a fuaireamar an t-iarratas agus an táille cheart araon.

Do tháille a íoc ar líne

Is féidir leat do tháille a íoc ar líne. Ní bheidh iarratais ar líne bailí ach amháin i gcás go n-úsáidfidh tú an fhoirm iarratais atá tugtha ar an suíomh seo. Ní iarratais bhailí a bheidh in aon iarratais a sheolfar chuig seoladh ríomhphoist ball foirne aonair.

Seiceáil an tábla seo a leanas chun a fheiceáil cé acu ba cheart nó nár cheart duit táille a íoc. Déan teagmháil linn má bhíonn aon cheisteanna agat.

Rochtain ar thaifead pearsanta a bhaineann leat Gan Táille
Leasú ar thaifid (alt 9 den Acht um Shaoráil Faisnéise) Gan Táille
Ráiteas maidir le cúiseanna (alt 10 den Acht um Shaoráil Faisnéise) Gan Táille
Achomharc in aghaidh breithe a thug comhlacht poiblí táille a ghearradh
Tabhair faoi deara: D’fhéadfaí táillí a ghearradh as cuardach le haghaidh taifead is ábhar d’iarraidh saorála faisnéise agus iad a aisghabháil agus/nó a chóipeáil
Gan Táille
Iarraidh a bhfuil feidhm ag alt 37(8) den Acht um Shaoráil Faisnéise maidir léi Gan Táille
Rochtain ar thaifead neamhphearsanta €50
Rochtain ar thaifead neamhphearsanta ag duine a shealbhaíonn cárta leighis Éireannach nó ag cleithiúnaí le duine a shealbhaíonn cárta leighis
Tabhair faoi deara: Beidh fótachóip den chárta leighis ag teastáil uainn
€15
Tríú páirtithe atá ag achomharc in aghaidh breithe a thug comhlacht poiblí a bhfaisnéis a eisiúint ar mhaithe le leas an phobail (alt 38 den Acht um Shaoráil Faisnéise) €15