Léiríonn an Coimisinéir Faisnéise meas iomlán ar an gceart i leith príobháideachais atá agat.Féach ar ár bhfógra príobháideachais.

Déan iarratas ar athbhreithniú

Fáilte go dtí ár bhfoirm iarratais ar líne. Ionas gur féidir linn tú a threorú chuig an bhfoirm cheart, is gá dúinn cúpla rud a sheiceáil ar dtús

Féadfar na daoine seo a leanas iarratais a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise:

  1. duine a bhfuil iarraidh saorála faisnéise déanta aige cheana féin, lena n-áirítear iarrataí ar leasú ar thaifid (alt 9) agus iarrataí ar ráitis maidir le cúiseanna (alt 10), agus atá ag iarraidh achomharc a dhéanamh in aghaidh na breithe saorála faisnéise.
  2. tríú páirtí atá ag déanamh agóid in aghaidh eisiúint taifead.

An bhfuil tú ag iarraidh:

Cén comhlacht saorála faisnéise a ndearna tú iarraidh chuige?

Cén comhlacht saorála faisnéise a ndearna tú iarraidh chuige?

An bhfuil iarratas déanta agat ar Athbhreithniú Inmheánach ar an mbreith bhunaidh ón gcomhlacht saorála faisnéise?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

An ndearna tú iarratas ar athbhreithniú inmheánach ar bhunchinneadh an chomhlachta um Shaoráil Faisnéise?

Roghnaigh ceann le do thoil

An bhfuil Athbhreithniú Inmheánach faighte agat ar an mbreith bhunaidh ón gcomhlacht saorála faisnéise?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

In imthosca áirithe, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go díreach chuig an oifig seo, ar athbhreithniú ar chinneadh bunaidh an chomhlachta um Shaoráil Faisnéise.

Is mian liom iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar chinneadh bunaidh.

Roghnaigh ceann le do thoil

An bhfuair tú an cinneadh laistigh de choicís anuas?

Roghnaigh ceann le do thoil

Roghnaigh ceann le do thoil

Roghnaigh ceann le do thoil

Ós rud é go bhfuil an t-iarratas uait déanach, féadfaidh Oifig an Choimisinéara Faisnéise lánrogha a fheidhmiú maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart di glacadh leis an iarratas

Gabh mo Leithscéal

Ní féidir leis an OIC d’iarratas a phróiseáil. Téigh i dteagmháil leis an údarás poiblí ábhartha le do thoil

Ar ais go dtí an leathanach baile

D’fhéadfadh go mbeimis in ann breithniú a dhéanamh ar an iarratas uait

Tabhair gach doiciméad a bhaineann le d’achomharc, más infheidhme:

  • An iarraidh bhunaidh uait ar fhaisnéis
  • An bhreith bhunaidh
  • An iarraidh ar athbhreithniú inmheánach
  • An bhreith maidir leis an athbhreithniú inmheánach
  • Táille chun d’iarratas a phróiseáil