Déan iarratas ar athbhreithniú

Fáilte go dtí ár bhfoirm iarratais ar líne. Ionas gur féidir linn tú a threorú chuig an bhfoirm cheart, is gá dúinn cúpla rud a sheiceáil ar dtús

Féadfar na daoine seo a leanas iarratais a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise:

  1. duine a bhfuil iarraidh saorála faisnéise déanta aige cheana féin, lena n-áirítear iarrataí ar leasú ar thaifid (alt 9) agus iarrataí ar ráitis maidir le cúiseanna (alt 10), agus atá ag iarraidh achomharc a dhéanamh in aghaidh na breithe saorála faisnéise.
  2. tríú páirtí atá ag déanamh agóid in aghaidh eisiúint taifead.

An bhfuil tú ag iarraidh:

Cén comhlacht saorála faisnéise a ndearna tú iarraidh chuige?

Cén comhlacht saorála faisnéise a ndearna tú iarraidh chuige?

An bhfuil iarratas déanta agat ar Athbhreithniú Inmheánach ar an mbreith bhunaidh ón gcomhlacht saorála faisnéise?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

Have you applied for an internal review of the FOI body's original decision?

Please select one

An bhfuil Athbhreithniú Inmheánach faighte agat ar an mbreith bhunaidh ón gcomhlacht saorála faisnéise?

Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas

In certain circumstances, you may apply directly to this office, for a review of the original decision of the FOI body.

I wish to apply for a review of an original decision

Please select one

Did you receive the decision within the last two weeks?

Please select one

Please select one?

Please select one

Ós rud é go bhfuil an t-iarratas uait déanach, féadfaidh Oifig an Choimisinéara Faisnéise lánrogha a fheidhmiú maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart di glacadh leis an iarratas

Apologies

Your application cannot be processed by the OIC. Please contact the relevant public authority

Back to the homepage

D’fhéadfadh go mbeimis in ann breithniú a dhéanamh ar an iarratas uait

Please supply all documents associated with your appeal, where applicable:

  • An iarraidh bhunaidh uait ar fhaisnéis
  • An bhreith bhunaidh
  • An iarraidh ar athbhreithniú inmheánach
  • An bhreith maidir leis an athbhreithniú inmheánach
  • Táille chun d’iarratas a phróiseáil