Tá Oifig an Choimisinéara Faisnéise ar oscailt idir 9.15a.m. agus 5.00p.m. an Luan go dtí an Aoine.

18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97.
Teileafón: +353-1-639 5689
Ríomhphost: info@oic.ie

Táimid ag bogadh

Bogfaidh Oifig an Ombudsman chuig áitreabh nua an 16 Nollaig 2019.
Is é 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773, an seoladh nua.
Téigh chuig https://www.oic.ie/move/index.xml?&Language=ga; chun tuilleadh sonraí a fháil.

Ceisteanna

Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol do theachtaireacht chugainn.