An tUas DF agus An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Dheimhnigh an tImscrúdaitheoir Sinsearach cinneadh na Roinne

Dáta an chinnidh 23 Márta 2021

Léigh tuilleadh >> 

An tUas MJ agus An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta roimhe seo)

Dhaingnigh an tImscrúdaitheoir Sinsearach breith na Roinne chun iarraidh an iarratasóra a dhiúltú faoi alt 27(12) den Acht

Dáta an chinnidh 19 Samhain 2020

Léigh tuilleadh >> 

GK agus An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Dhaingnigh an tImscrúdaitheoir Sinsearach breith na Roinne agus chinn sé go raibh feidhm ag alt 15(1)(c) maidir leis an iarraidh chun rochtain a fháil ar na taifid

Dáta an chinnidh 30 Meitheamh 2020

Léigh tuilleadh >> 

An tUas. X agus An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (an Roinn)

Dheimhnigh an tImscrúdaitheoir Sinsearach cinneadh na Roinne agus cinneadh gur bhain alt 37(1) leis an bhfaisnéis i gceist.

Dáta an chinnidh 10 Meitheamh 2020

Léigh tuilleadh >> 

n tUas. KM agus An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014)

Dhaingnigh an tImscrúdaitheoir Sinsearach an bhreith ón Roinn. Fuair sí amach go raibh feidhm ag alt 37(1) maidir leis an bhfaisnéis shiarchoinnithe a tháinig faoi raon feidhme an athbhreithnithe.

Dáta an chinnidh 25 Meitheamh 2018

Léigh tuilleadh >> 

An tUas. HJ and Comhairle Cathrach na Gaillimhe (An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014)

Sheas an tImscrúdaitheoir Sinsearach le breith na Comhairle diúltú don leasú a iarradh faoi alt 9 den Acht um Shaoráil Faisnéise.

Dáta an chinnidh 29 Márta 2017

Léigh tuilleadh >> 

An tUas LK agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

D'athraigh an tImscrúdaitheoir Sinsear an cinneadh ó FSS. Fuair sí go raibh feidhm ag roinn 31(1)(b) maidir le taifid áirithe. Fuair sí freisin nach raibh feidhm ag roinn 37 maidir leis an fhaisnéis iarchoimeádta i roinnt taifead agus threoraigh sí go scaoilfí na taifid sin. Fuair sí go raibh feidhm ag roinn 37(1) agus/nó 37(7) chun an fhaisnéis iarchoimeádta a bhí fágtha a dhíolmhú.

Dáta an chinnidh 21 Nollag 2016

Léigh tuilleadh >> 
Tá na cinntí roimh 2014 ar fail anseo


Léigh tuilleadh >>