Tugtar faisnéis ar an suíomh Gréasáin seo faoi na nithe a dhéanann an Coimisinéir Faisnéise agus faoin gcur chuige a ghlacann sé i leith an Achta um Shaoráil Faisnéise. Níl ábhar na faisnéise ceaptha a bheith ina ráiteas cinntitheach faoin dlí a bhaineann le saoráil faisnéise in Éirinn. Is é an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014, an ráiteas cinntitheach faoin dlí a bhaineann le saoráil faisnéise in Éirinn.