Is ceangailteach le dlí atá an bhreith uainn ar athbhreithniú. Féadfaidh an t-iarratasóir nó an comhlacht poiblí nó páirtí a ndearnadh difear dó achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí in aghaidh na breithe uainn agus, ina dhiaidh sin, chuig an gCúirt Achomhairc agus chuig an gCúirt Uachtarach.