Féadfaidh aon pháirtí in athbhreithniú, nó aon duine eile ar a bhfuil tionchar ag cinneadh an Choimisinéara, achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí. Ar leasú an Achta um Shaoráil Faisnéise in 2003, is féidir achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Uachtarach faoi chinneadh na hArd-Chúirte.