Is leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, a rialaítear Saoráil Faisnéise in Éirinn.

Rinneadh roinnt rialachán faoin acht sin.

Ar mhaith leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise?

Gheobhaidh tú rialacháin, cóid chleachtais agus lámhleabhair ar shuíomh Gréasáin an Láraonaid Bheartais um Shaoráil Faisnéise sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag www.foi.gov.ie.