D’ullmhaíomar nótaí treorach ina léirítear conas a dhéanaimid an tAcht um Shaoráil Faisnéise a léiriú agus a chur i bhfeidhm.

Tá súil againn go gcabhróidh siad leat tuiscint a ghnóthú ar an gcur chuige a ghlacaimid i leith athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna ó chomhlachtaí poiblí.

  • Tabhair faoi deara nach bhfuil na nótaí sin ceangailteach le dlí. Beidh gach saincheist ag brath ar fhíricí an cháis lena mbaineann.
  • Déan cinnte de freisin go bhfuil leagan cothrom le dáta de na nótaí treorach in úsáid agat. Leasaímid iad ó am go chéile.

Tuilleadh Eolais

Ar mhaith leat tuilleadh treorach a fháil maidir leis an gcur chuige a ghlacann an Coimisinéir Faisnéise i leith an tAcht um Shaoráil Faisnéise a chur i bhfeidhm?

Féach ár rannán maidir le Breitheanna

Féach ár rannán maidir le Ceisteanna Samplacha

An bhfuil aon cheisteanna agat faoi na Nótaí Treorach? Déan teagmháil linn