D’ullmhaíomar ceisteanna samplacha lena gcur ar chomhlachtaí poiblí agus athbhreithniú á dhéanamh againn ar na breitheanna uathu.

Le linn dóibh na ceisteanna sin a fhreagairt, ba cheart do chomhlachtaí poiblí leas a bhaint as na nótaí treorach uainn maidir leis an Acht um Shaoráil Faisnéise. Tabhair faoi deara nach bhfuil na ceisteanna sin ceangailteach le dlí. Níl sé mar aidhm leo ach treoir a thabhairt.

Clár Ábhair

Tuilleadh Eolais

Ar mhaith leat tuilleadh treorach a fháil maidir leis an gcur chuige a ghlacann an Coimisinéir Faisnéise i leith an tAcht um Shaoráil Faisnéise a chur i bhfeidhm?

Féach ár rannán maidir le notaí treorach

Féach ár rannán maidir le Ceisteanna Samplacha