Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Réamhfhocal

Photo of Information Commissioner

Leis seo, cuirim m'ochtú Tuarascáil Bhliantúil i mo cháil mar Choimisinéir Faisnéise (an tríúTuarascáil Bhliantúil déag ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig in 1998) faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun fhorálacha Alt 40(1)(c) de na Achtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

signature

Emily O'Reilly
Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2011

Photo of Information Commissioner

Pat Whelan
Ard Stiúrthóir