Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Réamhfhocal

Emily O'Reilly Coimisinéir Faisnéise

Leis seo, cuirim mo naoú Tuarascáil Bhliantúil i mo cháil mar Choimisinéir Faisnéise (an ceathrúTuarascáil Bhliantúil déag ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig in 1998) faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun fhorálacha Alt 40(1)(c) de na Achtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

signature

Emily O'Reilly
Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2012

 Pat Whelan Ard Stiúrthóir

Pat Whelan
Ard Stiúrthóir