Brollach

Photo of Information Commissioner

Leis seo, cuirim an dara Tuarascáil Bhliantúil uaim mar Choimisinéir Faisnéise faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun alt 47(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Is í seo an seachtú Tuarascáil Bhliantúil déag ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig i 1998.

signature

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2015

Photo of Director General

Bernadette McNally
An tArd-Stiúrthóir