An Coimisinéir Faisnéise Tuarascáil Bhliantúil 2016

An Coimisinéir Faisnéise - Brollach

Photo of Information Commissioner

Leis seo, cuirim an ceathrú Tuarascáil Bhliantúil uaim mar Choimisinéir Faisnéise faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun alt 47(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Is í seo an naoú Tuarascáil Bhliantúil déag ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig i 1998.

signature

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2017

back to top