Tuarascáil Bhliantúil 2022

Rinne Ger Deering, an Coimisinéir Faisnéise, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2022 a fhoilsiú.

Íoslódál an tuarascáil

Tuarascáil Bhliantúil 2021

Rinne Ger Deering, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2021 a fhoilsiú.

Íoslódál an tuarascáil

Tuarascáil Bhliantúil 2020

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2020 a fhoilsiú.

Íoslódál an tuarascáil

Tuarascáil Bhliantúil 2019

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2019 a fhoilsiú.

Íoslódál an tuarascáil

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2018 a fhoilsiú.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Íoslódál an tuarascáil

Tuarascáil Bhliantúil 2017

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2017 a fhoilsiú.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Tuarascáil Bhliantúil 2016

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2016 a fhoilsiú.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Tuarascáil Bhliantúil 2015

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2015 a fhoilsiú.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Tuarascáil Bhliantúil 2014

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an dara Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2014 a fhoilsiú inniu. Is í an seachtú Tuarascáil Bhliantúil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 í.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Tuarascálacha-Bhliantúil 2013

Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, an chéad Tuarascáil Bhliantúil uaidh don bhliain 2013 a fhoilsiú inniu. Is í an séú Tuarascáil Bhliantúil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 í.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Déanann an Coimisinéir:

  • Thug sé faoi deara go raibh méadú 29% ann i líon na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích sa bhliain 2013 i gcomparáid leis an líon don bhliain 2012.
  • Bhí sé ag súil le méadú suntasach san éileamh ar sheirbhísí na hOifige seo mar thoradh ar an mBille um Shaoráil Faisnéise (Leasú) agus leathnú an Achta chuig gach comhlacht poiblí, lena n-áirítear Banc Ceannais na hÉireann, NAMA, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA) agus an Garda Síochána.

 

Tuarascálacha Bhliantúil 2012

Rinne Emily O’Reilly, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, a Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2012 a fhoilsiú. Is í an cúigiú Tuarascáil Bhliantúil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 í.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Tuarascáil Bhliantúil 2011

Rinne Emily O’Reilly, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, a Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2011 a fhoilsiú. Is í an ceathrú Tuarascáil Bhliantúil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 í.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Tuarascáil Bhliantúil 2010

Rinne an Coimisinéir Faisnéise a Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2010 a fhoilsiú. Is í an tríú Tuarascáil Bhliantúil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 í. Ag seoladh na Tuarascála di, chuir an Coimisinéir Faisnéise fáilte mhór roimh an ngealltanas a thug an Rialtas ina Chlár nua chun “an tAcht um Shaoráil Faisnéise a athchóiriú” agus chun “raon feidhme an Achta a leathnú chuig comhlachtaí poiblí eile, lena n-áirítear an taobh riaracháin den Gharda Síochána, faoi réir eisceachtaí slándála”.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.

Tuarascáil Bhliantúil 2009

Rinne Emily O’Reilly, an Coimisinéir Faisnéise, a Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2009 a fhoilsiú. Is í an dara Tuarascáil Bhliantúil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 í. Sa Tuarascáil uaithi, cáineann an Coimisinéir an cleachtas a bhaineann le comhlachtaí poiblí a bhí faoi réir na saorála faisnéise roimhe seo a bhaint ó raon feidhme na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise; tugann sí faoi deara nach dtagann roinnt comhlachtaí poiblí tábhachtacha, lena n-áirítear iad sin sna hearnálacha airgeadais agus eacnamaíochta, faoi raon feidhme na saorála faisnéise go fóill; agus tuairiscíonn sí go bhfuil méadú 7% tagtha ar líon na n-achomharc a rinneadh chuig a hOifig in aghaidh breitheanna ó chomhlachtaí poiblí agus go bhfuil méadú 13% tagtha ar líon na n-achomharc saorála faisnéise a rinneadh chuig comhlachtaí poiblí.

Is féidir amharc ar an tuarascáil ar líne nó í a íoslódáil ón suíomh Gréasáin.