1. Deir an Coimisinéir Faisnéise go dteastaíonn níos mó acmhainní ó chomhlachtaí poiblí chun go mbeidh siad in ann déileáil le hiarrataí saorála faisnéise

  • 10 May 2018

  g labhairt dó [ inniu an 10 Bealtaine ] ag seoladh thuarascáil bhliantúil a Oifige don bhliain 2017, d’iarr Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise, go leithdháilfí níos mó acmhainní ar chomhlachtaí poiblí chun go mbeadh siad in ann déileáil le líon méadaithe iarrataí Saorála Faisnéise. Rinneadh geall le 34,000 iarraidh chuig comhlachtaí poiblí sa bhliain 2017 – is méadú 67% é sin ón uair a cuireadh deireadh le hiarrataí saorála faisnéise sa bhliain 2014, agus is méadú 11% é ar an líon iarrataí a fuarthas sa bhliain 2016.

  Léigh Tuilleadh 
 2. Óstáiltear Comhdháil chun 20 bliain de dhlí Saorála Faisnéise a cheiliúradh

  • 25 April 2018

  Dé hAoine an 13 Aibreán, rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise, óstáil ar chomhdháil chun 20 bliain de Shaoráil Faisnéise in Éirinn a cheiliúradh. Ba sa bhliain 1998 a tháinig an reachtaíocht cheannródaíoch i bhfeidhm. Leis an reachtaíocht, tugtar ceart don phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí. Ba sa bhliain sin freisin a bunaíodh Oifig an Choimisinéara Faisnéise, atá ar an gcomhlacht atá freagrach as breitheanna comhlachtaí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a athbhreithniú.

  Léigh Tuilleadh 
 3. Tuairiscíonn an Coimisinéir Faisnéise méadú suntasach i ngníomhaíocht Saoráil Faisnéise le linn na bliana 2015

  • 18 May 2016

  Rinne Peter Tyndall, an Coimisinéir Faisnéise agus an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2015 a sheoladh inniu, Dé Céadaoin an 18 Bealtaine 2016. Is í sin an t-ochtú tuarascáil déag ó bunaíodh an Oifig sa bhliain 1998 agus is í an tríú tuarascáil ón gCoimisinéir ó chuaigh sé i mbun Oifige.

  Léigh Tuilleadh