An tAcht um Shaoráil Faisnéise — Comhlíonadh Comhlachtaí SF

Imscrúdú arna sheoladh ag an gCoimisinéir Faisnéise faoi alt 44 d’Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 maidir le creataí ama reachtúla chun iarrataí a phróiseáil agus an ceanglas cúiseanna leordhóthanacha a sholáthar maidir le diúltú d’iarrataí a bheith á gcomhlíonadh ag comhlachtaí SF.

Imscrúdú faoi alt 44 d’Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

Find out more

Investigation into the Operation of Section 10(1)(a) of the FOI Acts

An Investigation by the Information Commissioner into the manner in which public bodies have used Section 10(1)(a) of the Freedom of Information Acts, 1997 & 2003, to refuse FOI requests that involve searches for records. A report in accordance with section 36 of the FOI Act, 1997.

Download the Investigation into the Operation of Section 10(1)(a) of the FOI Acts

Find out more

Review of the Operation of the Freedom of Information (Amendment) Act 2003

An investigation by the Information Commissioner into the effects of the Amendment Act and the introduction of fees on access requests by members of the public.

Downloads

Review of the Operation of the Freedom of Information (Amendment) Act 2003 Methodology

Review of the Operation of the Freedom of Information (Amendment) Act 2003

Review of the Operation of the Freedom of Information (Amendment) Act 2003 Spreadsheet

Find out more

The Freedom of Information Act - Compliance by Public Bodies - July 2001

An investigation by the Information Commissioner into the practices and procedures adopted by public bodies generally for the purpose of compliance with the provisions of the Freedom of Information Act, 1997

A Report in accordance with section 36(2) of the Freedom of Information Act, 1997

Download FOI Compliance by Public Bodies

Find out more

Study of Section 15 and 16 Manuals published by Public Bodies

Study of Section 15 and 16 Manuals of those public bodies subject to the Freedom of Information Act, 1997 as at October 1999 - Investigation by the Office of the Information Commissioner under Section 36 of the Freedom of Information Act, 1997.

Find out more