An tAcht um Shaoráil Faisnéise — Comhlíonadh Comhlachtaí SF

Imscrúdú arna sheoladh ag an gCoimisinéir Faisnéise faoi alt 44 d’Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 maidir le creataí ama reachtúla chun iarrataí a phróiseáil agus an ceanglas cúiseanna leordhóthanacha a sholáthar maidir le diúltú d’iarrataí a bheith á gcomhlíonadh ag comhlachtaí SF.

Íoslódáil an doiciméad: Imscrúdú faoi alt 44 d’Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 (PDF)

Find out more

Tuarascálacha Imscrúdaithe agus Comhlíonta

Amharc ar na tuarascálacha seo a leanas

  • Imscrúdú ar Oibriú Alt 10(1)(a) de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise
  • Athbhreithniú ar Oibriú an Achta um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003
  • An tAcht um Shaoráil Faisnéise - Comhlíonadh Comhlachtaí Poiblí
  • Staidéar ar Lámhleabhair Ailt 15 agus 16 arna bhfoilsiú ag Comhlachtaí Poiblí

 

Tuilleadh faisnéise maidir le Tuarascálacha Imscrúdaithe agus Comhlíonta

Tráchtaireachtaí a Ullmhú agus a Fhoilsiú

Foráiltear le halt 39 den Acht um Shaoráil Faisnéise go bhféadfaidh an Coimisinéir tráchtaireachtaí a ullmhú agus a fhoilsiú ar oibriú praiticiúil an Achta, lena n-áirítear tráchtaireachtaí a bheidh bunaithe ar a thaithí féin mar shealbhóir Oifig an Choimisinéara Faisnéise.

Amharc ar na Tráchtaireachtaí ón gCoimisinéir

Tuarascálacha chuig an gComhchoiste de Thithe an Oireachtais (Alt 32)

Amharc ar thuarascálacha maidir leis na nithe seo a leanas:

  • Forálacha rúndachta: Cur i láthair ón gCoimisinéir os comhair an Chomhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí
  • Tuarascáil chuig an gComhchoiste Oireachtais um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí
  • Forálacha rúndachta: Tuarascáil ón gCoimisinéir chuig an gComhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí
  • An Tríú Tuarascáil ón gCoimisinéir Faisnéise chuig an gComhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú

 

Tuilleadh faisnéise maidir le Tuarascálacha chuig an gComhchoist

Leasuithe atá Molta chun Feabhas a Chur ar Oibriú na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003

Tráchtaireacht ón gCoimisinéir Faisnéise de réir fhorálacha alt 39 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997.

Tuilleadh faisnéise maidir le Leasuithe atá Molta

Foilseachán Comórtha 10 mBliana - “Saoráil Faisnéise: Na Chéad Deich mBliana” (Béarla)

Eisíodh an foilseachán seo chun deich mbliana d’oibriú na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise in Éirinn agus deich mbliana d’oibriú Oifig an Choimisinéara Faisnéise a chomóradh.

Íoslódáil an doiciméad Saoráil Faisnéise: Na Chéad Deich mBliana (Béarla)