Tá sé de cheart agat faisnéis a choimeádann comhlachtaí poiblí a athúsáid, faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Sonraí Oscailte agus Faisnéis ón Earnáil Phoiblí a Athúsáid) 2021.

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an chomhlachta phoiblí ar d’iarratas, is féidir leat achomharc a dhéanamh linn. Is comhlacht achomharc neamhspleách sinn. Tá sé de chumhacht againn cinneadh an chomhlachta phoiblí a dhaingniú, a chur ar neamhní nó a athrú. Déanaimid athbhreithniú ar na cinntí seo a leanas:

  • Diúltiú athúsáid doiciméid a cheadú
  • Diúltiú athúsáid eisiach doiciméid a cheadú
  • Athúsáid doiciméid a cheadú faoi réir táille nach gcreideann an t-iarrthóir a chomhlíonann na rialacháin a cheadú
  • Athúsáid doiciméid a cheadú faoi réir coinníollacha

Acomhairc um Fhaisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid

Chun achomharc a dhéanamh faoi na Rialacháin um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí déan teagmháil linn le do thoil. Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh chuig Data.Gov.ie.

Cinntí

Seo iad cinntí an Choimisinéara Faisnéise go dtí seo ar Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí.

Cás RPSI/16/02

Cás RPSI/16/03

Cás RPSI/18/01

Cás RPSI/18/02

Cás RPSI/19/01

Cás RPSI/19/05

Reachtaiocht agus Treoir

Seo iad an reachtaíocht agus an treoir ábhartha a d’fhéadfadh a bheith cabhrach duit.

Déan teagmháil linn