Tá sé de cheart agat faisnéis atá á sealbhú ag údaráis phoiblí a athúsáid faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid), 2005.

Mura bhfuil tú sásta leis an mbreith ón gcomhlacht poiblí, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chugainn. Is comhlacht achomhairc neamhspleách sinn. Tá sé de chumhacht againn an bhreith ón gcomhlacht poiblí a dhaingniú, a neamhniú nó a athrú. Déanaimid athbhreithniú ar na breitheanna seo a leanas:

  • Diúltú athúsáid doiciméid a cheadú
  • Diúltú athúsáid eisiach doiciméid a dheonú
  • Athúsáid doiciméid a cheadú faoi réir táille a íoc, ar táille í nach gcreideann an t-iarrthóir go gcomhlíonann sí na rialacháin
  • Athúsáid doiciméid a cheadú faoi réir coinníollacha

Achomhairc a bhaineann le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Déan teagmháil linn chun achomharc a dhéanamh faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid. Féach Data.Gov.ie.chun tuilleadh faisnéise a fháil

Breitheanna

Faightear anseo breitheanna an Choimisinéir Faisnéise faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Cás RPSI/16/02

Cás RPSI/16/03

Reachtaiocht agus Treoir

Tá reachtaíocht agus treoir ábhhartha anseo chun cabhrú leat:

Déan teagmháil linn